Maria Neijman is a trained handicraft consultant with in-depth knowledge of handicraft and textile history. In addition to the formal education, she is very involved in medieval textiles and also extremely competent in both hand weaving and plant dyeing. Her background as a handicraft consultant means that she has a far-reaching understanding of how costumes and craft techniques developed through the eras. It is of great importance for her ability to fill in the missing pieces in older materials.

Maria works at Stockholm County Museum, Slöjd Stockholm and runs the blog and textile company Historical Textiles. She has participated in museum productions at several Swedish museums and acted as an advisor and expert in historical textile issues. From the start, Maria has been the organizer of the event Battle of Wisby 1361.

Maria Neijman är utbildad hemslöjdskonsulent med djupgående kunskap i slöjd- och textilhistoria. Utöver den formella utbildningen är hon mycket engagerad i medeltida textilier och dessutom ytterst kompetent gällande både handvävning och växtfärgning. Hennes bakgrund som hemslöjdskonsulent gör att hon har en långtgående förståelse för hur dräktskick och hantverkstekniker utvecklats genom tidsepokerna. Det är av stor betydelse för hennes förmåga att fylla i de saknade pusselbitarna i äldre material.

Maria arbetar på Stockholms läns museum, Slöjd Stockholm och driver bloggen och textilföretaget Historical Textiles. Hon har medverkat i museiproduktioner hos flera svenska museer samt agerat som rådgivare och sakkunnig i historiska textilfrågor. Maria har från starten varit arrangör för evenemanget Battle of Wisby 1361.