Peter Ahlqvist is a medieval archaeologist from Lund University that has become a communicator and journalist. He has a rare ability to dig up and find sources concerning the material culture of the Hanseatic area. For 20 years, he has systematically collected images of people in the Hanseatic region from the current time period. His picture collection contains thousands of pictures and lots of manuscripts from the time. Peter’s has developed a unique image memory and solid knowledge of the source materials.

In his private life, he has also for many years recreated the time period he studied and he has thereby gained an in-depth practical knowledge of the materials. Peter has for several years been an active and popular blogger who runs the blog In deme Jare Cristi. In this way, he has been able to spread his acquired knowledge of the medieval material to many of today’s active reenactors. He is, like Maria Neijman, one of the founders of the Battle of Wisby 1361 event.

Peter Ahlqvist är utbildad medeltidsarkeolog vid Lunds Universitet och har senare sadlat om till kommunikatör och journalist. Han har en sällsynt förmåga att gräva fram och hitta källor rörande Hansaområdets materiella kultur. Under 20 års tid har han systematiskt samlat bilder av människor i Hansans område från den aktuella tidsperioden. Hans bildsamling innehåller flera tusentals bilder och mängder av manuskript från tiden. Till detta läggs också Peters unika bildminne och gedigna kunskap kring källmaterialen.

I sitt privata liv har han också under många år praktiskt återskapat den tidsperiod han studerat och han har därigenom fått en djupgående praktisk kunskap kring materialen. Peter har under flera år varit en aktiv och populär bloggare som driver bloggen In deme Jare Cristi. Därigenom har han kunnat sprida sina förvärvade kunskaper om det medeltida materialet till många av dagens aktiva återskapare. Han är, liksom Maria Neijman, en av grundarna till evenemanget Battle of Wisby 1361.