Willhelm Schütz is originally a trained blacksmith with a focus on the recreation of historical blade weapons, knives and utility goods, but has gradually come to include the entire dress in his focus. Willhelm combines his sense of historical idiom and style with a solid foundation built on source material, and is therefore an example for other reenactors. He works with museums and associations in order to create amazing weapons, clothes and utility goods, and to organise high-end events. Willhelm spends a large part of the year reenacting the late 1400s in co-operation with a number of groups in Sweden and Europe. He is one of the driving forces behind the annual event Glimmingehus 1470–99.

Willhelm Schütz har alltid varit intresserad av historia och sedan ca 15 år tillbaka har han varit mycket aktiv inom det historiska återskapandet av perioden sent 1400-tal.

Willhelm är i grunden utbildad smed och hans fokus ligger på att återskapa historiska blankvapen, knivar och bruksföremål. Genom detta har han gått vidare i studier av konst och litteratur rörande tiden och ett succesivt sökande efter helhetsbilden, i form av den korrekt återskapade dräkten, från kläder och huvudbonader till skor och knivar. Willhelms kunskaper av den historiska dräkten stöds i stor mån av praktiska erfarenheter där nya upptäckter görs utöver den akademiska forskningen.

Willhelm kombinerar sin känsla för historiskt formspråk och stil med gedigen forskning av källmaterial och är en förebild för andra återskapare. Han samarbetar med museer och föreningar för att skapa, inte bara fantastiska vapen, kläder och bruksföremål, utan även evenemang av högsta klass. Willhelm spenderar stora delar av året med att återskapa sent 1400-tal med flera olika grupper både i Sverige och Europa. Främst så driver han det årliga evenemanget Glimmingehus 1470–99, på museiborgen Glimmingehus i Skåne, Sverige.